آسیب به تنوع زیستی گیاهی و جانوری با رهاسازی زباله

آسیب به تنوع زیستی گیاهی و جانوری با رهاسازی زباله

آسیب به تنوع زیستی گیاهی و جانوری با رهاسازی زباله
آسیب به تنوع زیستی گیاهی و جانوری با رهاسازی زباله دفن غیراصولی زباله می‌تواند آسیب‌های بسیاری به منابع آب سطحی و زیرزمینی وارد کند، همچنین این زباله‌ها موجب آلودگی هوا و خاک نیز می‌شود و به نوعی یک تهدید برای بهداشت عمومی است. رهاسازی زباله در محیط‌زیست منظره بدی را ایجاد می‌کند، رهاسازی زباله به تنوع زیستی گیاهی و جانوری آسیب می‌زند، همچنین این زباله‌ها در برخی از مواقع موجب آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها می‌شود. تاکنون یک‌هزار مورد پایش در این حوزه انجام شده است، برای جلوگیری از آسیب‌های عدم تفکیک زباله بر محیط‌زیست آموزش‌های لازم برای تفکیک زباله از مبدا به خانواده‌ها و دانش‌آموزان داده ش...
بیشتر بخوانید