نمونه کارها

پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان تفرش

پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان تفرش

آلودگی هوای مجتمع پتروپالایشگاه GTL شمال اصفهان

آلودگی هوای مجتمع پتروپالایشگاه GTL شمال اصفهان

آلودگي هوا شهرك صنعتي انگوران زنجان

آلودگي هوا شهرك صنعتي انگوران زنجان

آلودگي هوا كارخانه سيمان بیارجمند

آلودگي هوا كارخانه سيمان بیارجمند

طرح گردشگری و ورزشی مهتاب چغاخور

طرح گردشگری و ورزشی مهتاب چغاخور

دفع پساب شرکت شهد گیران

دفع پساب شرکت شهد گیران

اثرات زیست محیطی مجموعـه گردشگـری – تفریحـی سـامـان

اثرات زیست محیطی مجموعـه گردشگـری – تفریحـی سـامـان

مدلسازی آلودگی هوای شرکت صنعتی باما

مدلسازی آلودگی هوای شرکت صنعتی باما

مدیریت زیست محیطی نوار ساحلی جزیره قشم

مدیریت زیست محیطی نوار ساحلی جزیره قشم

دهکده تفریحی پل زمانخان

دهکده تفریحی پل زمانخان