نمونه کارها

طرح توجیهی زیست محیطی ریخته گری فولاد (شهرک صنعتی شهرضا)

طرح توجیهی زیست محیطی ریخته گری فولاد (شهرک صنعتی شهرضا)

مطالعات طرح جامع مجتمع گردشگری آرانا

مطالعات طرح جامع مجتمع گردشگری آرانا

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح تصفیه دوم روغن شهرک صنعتی سپید دشت

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح تصفیه دوم روغن شهرک صنعتی سپید دشت

طرح توجیهی زیست محیطی بازیافت لاستیک به روش پیرولیز سپید دشت

طرح توجیهی زیست محیطی بازیافت لاستیک به روش پیرولیز سپید دشت

طرح توجیهی زیست محیطی بازیافت لاستیک به روش پیرولیز(چادگان)

طرح توجیهی زیست محیطی بازیافت لاستیک به روش پیرولیز(چادگان)

آشنایی با ذرات معلق هوا

آشنایی با ذرات معلق هوا

تاثیر آلودگی هوا روی رشد درختان

تاثیر آلودگی هوا روی رشد درختان

تاثیرات آلودگی هوا بر روی گیاهان

تاثیرات آلودگی هوا بر روی گیاهان

ارزیابی اثرات زیست محیطی سد باطله شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

ارزیابی اثرات زیست محیطی سد باطله شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح مجتمع گردشگری سبا (ورزنه)

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح مجتمع گردشگری سبا (ورزنه)