مطالب آموزشی محیط زیست

جداسازی روغن و چربی از آب به روش (CPI)

جداسازی روغن و چربی از آب به روش (CPI)
جداسازی روغن و چربی به روش (CPI(Corrugated Plate Interceptor جدا ساز های CPI، تجهیزاتی هستند که در فرایند تصفیه فاضلاب ، برای جدا کردن روغن و یا مواد جامد معلق از پساب استفاده می شوند.  جدا ساز های CPI معمولا در پالایشگاه ها استفاده می شوند و یک روش بسیار امن و کارآمد در تصفیه فاضلاب به شمار می آیند. در روش  CPI روغن روی سطوح جمع آوری شده و ذرات معلق در تراف ها انباشته می شوند.   جداساز CPI طوری طراحی شده است که آب و روغن به طور طبیعی جدا شوند. این جداساز یک سیستم با کیفیت است که برای جداسازی قطعات با سرعت مناسب و کارآیی بالا طراحی شده است. جداسازهای CPI به منظور حذف حداکثری  هی...
بیشتر بخوانید

جداسازی روغن و چربی از آب به روش (API)

جداسازی روغن و چربی از آب به روش (API)
جداسازی روغن و آب API یک دستگاه طراحی شده برای جدا کردن روغن و مواد جامد معلق از پساب های فاضلاب پالایشگاه های نفتی، صنایع پتروشیمی، صنایع شیمیایی، صنایع پردازش گاز طبیعی و سایر صنایع نفتی است. این نام بر اساس اینکه این جداساز ها بر اساس استانداردهای منتشر شده توسط موسسه نفت آمریکا (API) طراحی شده اند اقتباس شده است. جداساز API یک دستگاه جداساز گرانشی است که با استفاده از اصول قانون استوکس طراحی شده است. سرعت حرکت قطرات روغن بر اساس چگالی، اندازه و ویژگیهای پساب تعیین می شود. طراحی جداساز براساس تفاوت چگالی مخصوص بین روغن و فاضلاب است، زیرا این تفاوت بسیار کوچکتر از تفاوت چگالی مخصوص بین مواد...
بیشتر بخوانید

اهداف و شرایط لازم تصفیه بیولوژیکی

اهداف و شرایط لازم تصفیه بیولوژیکی
اهداف تصفیه بیولوژیکی حذف مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی محلول و معلق بدام انداختن جامدات معلق و کلوئیدی غیرقابل ته نشینی در لخته های بیولوژیکی و یا بیوفیلم و حذف آنها در حوضچه ته نشینی ثانویه تغییر و تبدیل و یا حذف نیتروژن و فسفر در واقع فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب، مشابه همان فرایندهایی هستند که در محیط آبهای پذیرنده اتفاق می افتد، اما به علت استفاده از راکتورهای مهندسی و تامین شرایط بهینه برای رشد میکروارگانیسم ها سرعت حذف آلاینده ها به مراتب بالاتر از سیستم های طبیعی است. راندمان حذفی که در سیستم های طبیعی در مدت زمان چند روز اتفاق می افتد، در واحدهای تصفیه بیولوژیکی فاضل...
بیشتر بخوانید

آشنایی با انواع روش های تصفیه بیولوژیکی

آشنایی با انواع روش های تصفیه بیولوژیکی
روش های تصفیه بیولوژیکی |فرايندهاي تصفيه بيولوژيكي كه به طور گسترده اي براي تصفيه فاضلاب به كار مي روند، به دو دسته هوازي و بي هوازي دسته بندي مي شوند. در تصفيه هاي هوازي، ميكروارگانيسم هاي اختياري و هوازي غالب هستند، در حالي كه ميكروارگانيسم هاي بي هوازي براي تصفيه هاي بي هوازي به كار گرفته مي شوند. اگر ميكروارگانيسم ها در دوره بهره برداري از تصفيه خانه هاي بيولوژيكي در محيط آبي معلق باشند، اين سيستم به فرايند رشد معلق معرفی می گردد. در حاليكه ميكروارگانيسم هايي كه به يك سطح چسبيده و روي اين سطح شروع به رشد مي كنند، به فرايند رشد چسبيده معروف هستند.  تصفیه بیولوژیکی هوازی اساس کار روش های ت...
بیشتر بخوانید

تصفیه فاضلاب صنعتی (تصفیه بیولوژیکی)

تصفیه فاضلاب صنعتی (تصفیه بیولوژیکی)
تصفیه بیولوژیکی در روش های تصفیه بیولوژیکی حذف آلاینده ها از طریق فعالیتهای بیولوژیکی صورت می پذیرد. روش تصفیه بیولوژیکی بر مبنای رشد دادن میکروارگانیسم ها در محیط فاضلاب قرار دارد. تركيبات آلي و نيتروژن دار موجود در فاضلاب به عنوان مواد مغذي براي رشد سريع ميكروبي در شرايط هوازي، بي هوازي و يا اختياري مصرف مي شوند. اين سه نوع شرايط در نحوه مصرف اكسيژن با يكديگر متفاوت اند. ميكروارگانيسم هاي هوازي براي متابوليسم خود به اكسيژن نياز دارند، در حالي كه ميكروارگانيسم هاي بي هوازي در شرايط عدم حضور اكسيژن رشد مي نمايند و ميكروارگانيسم هاي اختياري هم در شرايط عدم حضور اكسيژن و هم در شرايط وجود اكس...
بیشتر بخوانید

آشنایی با انواع روش های اکسیداسیون

آشنایی با انواع روش های اکسیداسیون
فرایند فتوفنتون ( Fe (II) | H2O2 | UV) انواع روش های اکسیداسیون | افزودن پرتوهای UV به فرایند فنتون سبب افزایش احیاء کاتالیست و نیز تولید رادیکال هیدروکسیل می گردد که در نهایت باعث افزایش راندمان اکسیداسیون می شود. در فرایند فتوفنتون رادیکال هیدروکسیل با سه روش تولید می گردد که شامل الف) تجزیه نوری پراکسید هیدروژن ب) افزایش احیاء آهن (III) توسط پراکسید هیدروژن ج) احیاء نوری آهن فریک (FeOH 2+) به آهن(II)  می باشد راندمان اکسیداسیون علاوه بر موارد فنتون به شدت نور UV نیز بستگی دارد. فرایند فتوفنتون نیز مانند فرایند فنتون در pH پایین بیشترین کارایی را دارد و در pH بالاتر از ۴ به عل...
بیشتر بخوانید

تصفیه فاضلاب صنعتی (اکسیداسیون شیمیایی)

تصفیه فاضلاب صنعتی (اکسیداسیون شیمیایی)
اکسیداسیون شیمیایی تصفیه فاضلاب صنعتی | اکسیداسیون شامل فرایندهایي هستند که اساس آنها بر تولید رادیکالهاي آزاد هیدروکسیل است که توانایی زیادي در تجزیه مواد آلی مختلف دارند. روشهاي اکسیداسیون به دو روش: الف) اکسیداسیون شیمیایی با استفاده از مواد اکسیدکننده نظیر اشعه فرابنفش، آب اکسیژنه، معرف فنتون، اشعه گاما ب) فرایندهاي اکسیداسیون پیشرفته شامل کاربرد اُزن، اُزن- اشعه فرابنفش، اُزن-آب اکسیژنه، اُزن-آب اکسیژنه-اشعه فرابنفش، آب اکسیژنه-اشعه فرابنفش، دي اکسید تیتانیوم- اشعه فرابنفش می باشد. دلیل نامگذاري این فرایندها به نام فرایند اکسیداسیون پیشرفته، تولید رادیکال هیدروکسیل است که ضمن بالاتر...
بیشتر بخوانید

طرح توجیهی زیست محیطی

طرح توجیهی زیست محیطی
طرح توجیهی زیست محیطی Feasibility Study طرح توجیهی زیست محیطی(Feasibility Study) گزارشی است که در گام اول احداث پروژه های مختلف در مقیاس کوچک و متوسط اعم از احداث واحدهای خدماتی، احداث کارواش ها، مراکز پرورش ماهی در مقیاس کوچک، مراکز پرورش دام و طیور، مجتمع های گردشگری، نیروگاه خورشیدی و … (با توجه به دستور العمل استقرار صنایع براساس مساحت و محل احداث پروژه) مورد نیاز است. به منظور احداث یک طرح یا پروژه خدماتی، تولیدی، صنعتی و … در ابتدانیاز است تا موجه بودن طرح از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهمترین جنبه هایی که نیاز است مورد بررسی قرار گیرد، مسائل زیست محیطی مرتبط با طرح ا...
بیشتر بخوانید

عناصر اصلي يک سيستم مديريت زيست­ محيطي کدامند؟

عناصر اصلي يک سيستم مديريت زيست­ محيطي کدامند؟
پايش سيستم مديريت زيست­ محيطي | يكي از اصول مهم و پايه در يك گزارش برنامه مدیریت زيست‌محيطي ارائه برنامه هاي مراقبت و پايش محيط‌ زيست است. هدف از ارائه اين برنامه دستيابي به اطلاعاتي است كه مشخص مي‌نمايد اثرات و پيامدهاي فعاليتهاي طرح مورد سنجش قرار گرفته و نتايج آن حاكي از اقدامات مقبول و يا غير مقبول انجام شده و يا در حال انجام مي باشد. يافته هاي اين برنامه، اطلاعات و خط مشي هاي مناسب را براي كنترل و اجراي اقدامات اصلاحي و كاهش اثرات سوء فراهم مي‌نمايد. در شرايط عدم تطابق يافته ها با قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردها و نهايتاً با برنامه هاي مراقبت و پايش، اقدامات مورد نياز و ضروري اعمال ...
بیشتر بخوانید

مطالعات مدیریت محیط زیست (EMP)

مطالعات مدیریت محیط زیست (EMP)
با توجه به گستردگی صنایع و آسیب های حاصل از اقدامات انسانی وارده بر محیط زیست، ارائه راهکار جهت کاهش اثرات سوء و منفی وارده به محیط زیست و مدیریت مسائل محیطی زیست از اهمیت بالایی برخوردار است. برنامه مديريت زيست ­محيطي، راهكارهاي اصلاحي، سازمان تشکيلاتي و زمان بندي را در یک طرح تعیین می کند. همچنین اين برنامه، عمليات پايش، نظارت و گزارش گيري هاي مورد نياز را مشخص مي نمايد. آماده سازی برنامه مدیریت زیست محیطیEMP برای تشکیل، اجرا و نظارت بر اقدامات حفاظت از محیط زیست در زمان احداث پروژه و پس از راه اندازی آن ضروری است. برنامه مدیریت زیست محیطیEMP  باید جزئیات چگونگی اقدامات و اندازه گیری های...
بیشتر بخوانید