پیشگیری از باران اسیدی

پیشگیری از باران اسیدی

روش‌های پیشگیری از باران اسیدی

اما شاید این پرسش مطرح باشد که چگونه می‌توان از بارش باران‌های اسیدی پیشگیری کرد. به این منظور راهکارهایی وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

تجهیزات فنی

در بسیاری از کشورها از نوعی فناوری‌ به نام «گوگردزدایی از گاز» (flue gas desulfurization) یا به اختصار «FGD» برای گرفتن سولفور خروجی از دودکش کارخانه‌های زغال‌سنگ‌سوز استفاده می‌شود. یکی از نمونه‌های این روش استفاده از تجهیزی به نام «اسکرابر» (scrubber) است. اسکرابر نوعی برج است که گاز خروجی با یک فن به آن وارد و از سمت دیگر خارج می‌شود. در برج اسکرابر از آب‌آهک برای جذب سولفور دی اکسید گاز خروجی بهره می‌برند. کلسیم کربنات موجود در آب‌آهک بعد از واکنش کلسیم کربنات تولید می‌کند که از نظر pH خنثی است و کاربردهای صنعتی دارد.

تفاهم‌نامه‌‌های بین‌المللی

قرارداد‌های متعددی با در نظر گرفتن خطرات آلودگی‌هایی که می‌توانند مسافت زیادی جابه‌جا شوند، بین کشورها وضع می‌شود. یکی از این نمونه‌ها «پروتکل کاهش انتشار سولفور» (Sulphur Emissions Reduction Protocol) است.

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان

گواهی‌نامه‌ی انتشار آلودگی

در این سیستم قانون‌گذاری، به اندازه‌ی انتشار آلودگی، کارخانه یک گواهی‌نامه دریافت می‌کند که به عنوان سرمایه‌ی ثابت آن در نظر گرفته می‌شود. حال اگر بهره‌برداران کارخانه با استفاده از تجهیزات کنترل آلودگی یا تغییر فرایند آلودگی را کاهش دهند، می‌توانند گواهی‌نامه‌ی خود را بفروشند. البته این روش، راه حلی انگیزشی برای کاهش آلودگی است.


مطالب بیشتر:

تهدید بشر برای محیط زیست چقدر جدی است؟

چرا تخریب تنوع زیستی خطرناک است؟

اثرات مخرب باران اسیدی