پتانسیل های صرفه جویی سوخت در موتورخانه های خانگی

پتانسیل های صرفه جویی سوخت در موتورخانه های خانگی

پتانسیل های صرفه جویی سوخت در موتورخانه های خانگی

بخش خانگي ، تجاري و عمومي با اختصاص بيش از ٤٠ درصد از کل مصرف انرژي کشور به عنوان يکي از اصلي ترين مصرف کنندگان نهايي انواع حامل هاي انرژي شناخته مي شود. در بسياري از موارد در ساختمانهاي مسکوني از سيستم حرارت مرکزي (شوفاژ) براي توليد انرژي گرمايشي استفاده مي شود. بررسي نتايج پروژه هاي “بهينه سازي ١٠٠٠ دستگاه مشعل خانگي ” و “بهينه سازي مصرف سوخت در موتورخانه هاي ٥٠٠٠ ساختمان مسکوني ” نشانگر وضعيت اسفناک موجود در موتورخانه هاي کشور مي باشد.

با اصلاح مدار آب در گردش (شستشو، دوده زدايي و درزگيري ديگ آب گرم )، اصلاح مدار سوخت و احتراق (بازبيني و اصلاحات اوليه خط سوخت ، سرويس مشعل و تنظيم دقيق مشعل ) و اصلاح مسير خروج محصولات احتراق (دودکش ) در موتورخانه هاي مورد بررسي ، به طور ميانگين ضمن کاهش ٢١.٥ درصدي مصرف سوخت ، غلظت مونواکسيد کربن که متوسط آن بوسيله دستگاه آناليز گاز 811ppm اندازه گيري شده بود. پس از تنظيم مشعل با کمک دستگاه آناليز گاز به 1 ppm٥٤ تقليل يافت.

پتانسیل های صرفه جویی سوخت در موتورخانه های خانگی

اجراي طرح بهينه سازي

بنابر آمار موجود ١٠.٣ درصد خانوارهاي شهري و ٠.٤٩ درصد خانوارهاي روستايي از سيستم حرارت مرکزي (شوفاژ) استفاده مي کنند. بررسي ها نشان مي دهد. اجراي طرح هاي بهينه سازي موتورخانه هاي مسکوني در سطح کشور منجر به کاهش سالانه m٨٢٦٨١٧٢٤٤٣ از مصرف گاز و کاهش سالانه kg٤٢٣٨٤٩٨٠ از توليد گاز مونواکسيد کربن خواهد گرديد.

با اجراي طرح بهينه سازي در اين موتورخانه ها، به طور ميانگين ضمن کاهش ٢١.٥ درصدي مصرف سوخت (که از مقايسه قبوض گاز در دوره هاي زماني قبل و بعد از اجراي طرح حاصل شده است )، حجم قابل توجهي از گاز مونواکسيد کربن خروجي از دودکش موتورخانه ها نيز کاسته شد. به صورت دقيق تر ميانگين غلظت مونواکسيد کربن که متوسط آن بوسيله دستگاه آناليز گاز ppm٨١١ اندازه گيري شده بود. پس از تنظيم مشعل با کمک دستگاه آناليز گاز به ppm٥٤ تقليل يافت . در جدول ١ غلظت مونواکسيد کربن در دودکش موتورخانه هاي مورد بررسي بر حسب نوع کاربري ساختمان ارائه گرديده است .

شرکت بوم پایش اصفهان
آدرس شرکت : اصفهان ، خیابان هشت بهشت غربی ، حدفاصل چهارراه گلزار و ملک ، کوچه 16 ، ساختمان آیین ، طبقه 2 ، واحد 7

شماره تماس :
32676580- 32676557 – 32684856
0913-115-1501


جهت مشاهده‌ی صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان کلیک کنید.


مطالب بیشتر:

خطر گرم شدن زمین و اثرات آن بر جهان

تحلیل وضعیت اکولوژیکی پارک های شهری

توسعه فرهنگ حفظ محیط زیست