پاکسازی نشت های نفتی با نور خورشید

پاکسازی نشت های نفتی با نور خورشید

پاکسازی نشت های نفتی با نور خورشید

هنگامی که نور خورشید به نفت در دریا می تابد، می تواند زنجیره ای از واکنش های شیمیایی را شروع و نفت را به ترکیبات جدیدی تبدیل کند. تعدادی از این واکنش ها می تواند میزان آسان حل شدن نفت در آب را افزایش دهد که انحلال نوری نامیده می شود اما اطلاعات کمی در مورد میزان محلول شدن نفت در آب وجود دارد.

برای ارزیابی این مساله شیمیدانان محیط زیست، دانیل هاس فریمن و کولین وارد، هر ۲ از موسسه اقیانوس شناسی وودز هول در ماساچوست، نمونه هایی از نفت چاه نفتی ماکوندو را از نشت سال ۲۰۱۰ روی دیسک های شیشه ای قرار دادند و با بهره گیری از ال ای دی هایی که طول موج های موجود در نور خورشید را ساطع می کنند، آنها را در معرض تابش نور قرار دادند. این ۲ محقق سپس نفتی که به آن نور تابیده شده را تجزیه شیمیایی کردند تا ببینند چه مقدار به کربن آلی محلول تبدیل گشته است.

آلودگی نفتی در دریا و اثرات آن در اکوسیستم دریاها

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان

محققان دریافتند مهم ترین عوامل در انحلال نوری، ضخامت لایه نفتی و طول موج نور است. طول موج های بلندتر(به سمت انتهای قرمز طیف) نفت کمتری را حل می کند. احتمالا بدین سبب که آسان تر توسط آب پراکنده می شود. تا طول موج های کوتاه تر. مدت زمان قرار گرفتن نفت در معرض نور چندان مهم نبود.

اگرچه این گروه بطور خاص تفاوت های فصلی یا عرض جغرافیایی را آزمایش نکردند. شبیه سازی های کامپیوتری برمبنای داده های آزمایشگاهی نشان داد این عوامل همین طور ترکیب شیمیایی نفت نیز مهم است.

محققان تخمین می زنند تابش به حل شدن سه تا ۱۷ درصد از نفت سطحی ناشی از نشت ۲۰۱۰ ماکاندو کمک کرده که قابل مقایسه با فرآیندهایی مانند تبخیر و رها شدن در خطوط ساحلی است. با این وجود هنوز مشخص نیست که ترکیبات تولید شده توسط نور خورشید چه تاثیری بر اکوسیستم های دریایی دارد.

راه های ارتباطی با شرکت بوم پایش اصفهان


مطالب بیشتر:

آوارگی حیات وحش با معدن‌کاری

بحران کاهش جمعیت و تنوع حشرات

اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی