پارک‌های اکولوژیک و نقش آن در آگاهی مردم

پارک‌های اکولوژیک | شرکت محیط زیست اصفهان

نقش پارک‌های اکولوژیک در آگاهی مردم چگونه است؟

پارک‌های اکولوژیک:طراحی و استقرار فضاهای سبز هدفمند، علاوه برداشتن توان بالقوه زیبایی بصری، پویایی خود را با برقراری ارتباط بین طبیعت و انسان از طرفی و کاهش معضلات به وجود آمده از طریق آموزش‌های ویژه زیست محیطی و سایر راهکارهای مرتبط حفظ می‌نماید که این امر به عنوان یک توان بالقوه و شاخص در روند عملکرد اکوپارک مشهود می‌باشد.

اکوپارک‌ها (پارک‌های اکولوژیک) با پشتوانه‌های مناسب آموزش، باعث افزایش آگاهی‌های مردمی نسبت به محیط زیست و برقراری ارتباط با طبیعت می‌گردد. اکوپارک‌ها علاوه بر دارا بودن ویژگی‌های خاص که باعث بروز تفاوت در کارکرد این نمونه پارک موضوعی با سایر فضاهای سبز می‌گردد، به پایداری محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار کمک شایانی می‌نماید.

عوامل موثر در آگاهی مردم

  • مراکز تفریحی
  • تفرجی
  • علمی
  • فرهنگی
  • آموزشی
  • اقتصادی
  • زیست محیطی

موجود در اکوپارک‌ها، امکان افزایش آگاهی‌های مردمی در استفاده از فن آوری‌های پارک،

بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی و مدیریت استفاده از آن توسط به کارگیری انرژی‌های

تجدید پذیر و ایجاد فضای سبز مناسب جهت بهبود کیفیت محیط زیست و مواردی از این دست

را که امروزه با آن‌ها مواجهیم فراهم می‌آورد که خود از ویژگی‌های خاص اکوپارک‌ها می‌باشد.

از این رو احداث اکوپارک‌ها نقش به سزایی در کاهش مخاطرات موثر بر سلامت انسان‌ها در جریان زندگی شهری و غیر شهری ایفا خواهد نمود.

با بررسی، شناسایی و ویژگی‌های بهینه اکوپارک‌ها نسبت به سایر گونه های فضاهای سبز، اهداف و کارایی آن‌ها چه در اصول اولیه و چه در طرح‌های ارایه شده و نمونه‌های موجود در جهان می‌توان ساختار بنیادین ویژه‌ای را در مورد این نوع پارک‌های موضوعی ارایه نمود که پشتوانه عملکرد و موفقیت نهایی آن‌ها به شمار می‌آید.

این اصول ویژه می‌بایست ابتدا در طرح نهایی که توسط طراح محیط زیست ارایه می‌گردد

مشهود بوده و سپس با مدیریت و نظارت به جا در مرحله ساخت و نگه‌داری از اکوپارک‌ها نیز به نوعی واضح جلوه‌گر باشد.

 


شرکت مهندسین مشاور بوم پایش اصفهان

دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست. جهت ارتباط به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.

جهت مشاهده‌ی صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان کلیک کنید.