ندا پیکانپورفرد

برنامه نویس و آنالایزر

شرکت در تیم برنامه نویسی و انجام برنامه نویسی پروژه های محول شده به ایشان با زبانC# در محیط برنامه نویسی Microsoft Visual Studio شامل برنامه نویسی ماژول ها، طراحی فرم ها و کلاس ها.
تحقیق در مورد انجام وظایف پرسنل با شیوه ها و راهکارهای جدید مبتنی بر فناوری های کامپیوتری.
تحلیل و بررسی نیازها و مشکلات نرم افزاری و پیشنهاد طراحی نرم افزارهای متناسب با این نیازها.
ارائه مشاوره های کارشناسی به مدیران در ارتباط با مباحث IT و نرم افزارهای مورد نیاز شرکت در جهت هماهنگی و توافق بر سر مدت زمان لازم برای پیاده سازی، منابع اطلاعاتی، افراد متخصص و میزان بودجه مورد نیاز، نتایج و ارزش های حاصل از نرم افزارهای جدید، مقایسه نرم افزارهای مورد نظر با نرم افزارهای مشابه داخلی و خارجی از نظر کارایی، امکانات و هزینه لازم.
تولید مستندات لازم و طرح های سیستم در رابطه با نرم افزارهای پیشنهادی با نرم افزارIBM Rational Rose.
طراحی بانک های اطلاعاتی مورد نیاز با نرم افزارMicrosoft SQL Server شامل طراحیTable ، View ، Stored Procedure ، Trigger، Job وطراحیQuery های مورد نیاز.
طراحی گزارشات با نرم افزار Stimula Report .
مدیریت و زمانبندی فرایندهای تحلیل، طراحی و توسعه نرم افزار ها با استفاده از نرم افزار Microsoft Project Management .
تست، خطایابی ، تشخیص و اصلاح خطاها و مشکلات در نرم افزار های طراحی شده در جهت رفع مشکلات کاربری با نرم افزار، رفع خطاهای منطقی و علمی، بهینه سازی رابط کاربری و پیاده سازی استانداردهای سازمان محیط زیست از لحاظ نوع داده های ورودی و کیفیت اطلاعات خروجی .
تولید راهنماهای نرم افزارها طراحی شده همراه با فیلم های آموزشی، برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل و مشتریان، بروزرسانی راهنماها و فیلم ها بر اساس تغییرات صورت گرفته در نرم افزارها.
پشتیبانی نرم افزارهای طراحی شده، افزودن بخش های جدید به نرم افزارها بر اساس خواسته های کاربران و تحلیل های صورت گرفته، بروزرسانی و نگهداری مستندات.
بررسی ورژن های جدید ابزارها، نرم افزار ها و سکوهای تحلیل، نرم افزار های مستند سازی، محیط های برنامه نویسی،نرم افزارهای مدیریت بانک اطلاعاتی، نرم افزار های گزارش گیری و نرم افزارهای مورد نیاز برای پشتیبانی تولید شده از نظر امکانات و قابلیت ها، تغییرات و اقدامات لازم جهت تطابق نرم افزار های طراحی شده قبلی با ورژن های جدید در صورت ارتقا ورژن، میزان بودجه مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به مدیریت در جهت خرید ورژن های جدید.

همچنین پروژه های زیر در مدت زمان فعالیت ایشان به بهره برداری رسید:
1. تحلیل، مستند سازی، پیاده سازی، برنامه نویسی و خطایابی نرم افزار Text Encoder به منظور کدگذاری و ناخوانا نمودن فایل های متنی شرکت. این نرم افزار قادر است نامه ها و ایمیل های شرکت را بصورت کدهای ناخوانا درآورد تا باز کردن آنها برای افرادی که به رمز گشایش دسترسی ندارند میسر نباشد. این نرم افزار جلوی سهل انگاری ها و بی دقتی هایی که توسط پرسنل در جهت فاش شدن اطلاعات صورت میگیرد را گرفته و به حفظ امنیت اطلاعات شرکت کمک مینماید.
2. تحلیل، مستند سازی، پیاده سازی، برنامه نویسی و خطایابی نرم افزار WD Convert در جهت تبدیل داده های بادسنجی روزانه هواشناسی کل کشور به فرمت های SCRAM ، CD-144 و Lakes می باشد. این نرم افزار به عنوان یک نرم افزار واسطه جهت ترسیم گلباد و گلطوفان استفاده میشود و به کمک آن داده های مورد نیاز نرم افزار WR plot View تولید میشود.
3. تحلیل، مستند سازی، تهیه راهنما ، برآورد هزینه و زمان مورد نیاز ، برگزاری جلسه با تیم برنامه نویسی و کارشناسان محیط زیست شرکت در جهت طراحی نرم افزار دانه سنجGR GRAPH به منظور محاسبه شاخص های دانه بندی رسوبات بادی، تست و خطایابی نسخه های طراحی شده، رفع خطاهای یافت شده با همکاری تیم برنامه نویسی، لحاظ کردن نظریات کارشناسان در طراحی واسط کاربری و بخش فنی نرم افزار.
4. تحلیل و مستند سازی نرم افزار Hydro Graph، برگزاری جلسات منظم کارشناسی و ارزیابی نیازهای کاربران، طراحی نمونه اولیه با همکاری تیم برنامه نویسی، یافتن خطاها و ارائه پیشنهاد در جهت رفع خطاهای منطقی و فنی نرم افزار.
5. تحلیل و مستند سازی نرم افزار Google Earth Manager، تهیه راهنماها، ارزیابی مدت زمان و هزینه مورد نیاز، بررسی نرم افزارهای مشابه از لحاظ توانایی ، قابلیت ها و هزینه راه اندازی و پیاده سازی. تست و خطایابی نرم افزار با تیم برنامه نویسی.
6. طراحی و مدیریت وب سایت شرکت به آدرس https://boom-payesh.ir