نیروگاه برق‌آبی اصفهان از مدار خارج شد

نیروگاه برق‌آبی اصفهان از مدار خارج شد

نیروگاه برق‌آبی اصفهان از مدار خارج شد

از روز چهارشنبه، بیستم مهرماه تنها نیروگاه برق‌آبی اصفهان به طور کامل از مدار خارج شد.  با اجرای تمهیدات لازم و دستورالعمل‌های بهره برداری آب خروجی فاقد کدورت است. با توجه به کاهش تراز آب دریاچه سد زاینده‌رود و خارج شدن نیروگاه از مدار به منظور تأمین آب مورد نیاز مجبور به خروج آب از دریچه‌های تحتانی سد هستیم و در این راستا نمونه برداری برای آزمایش‌های مربوطه و کنترل کیفی به‌صورت روزانه انجام می‌گیرد.
به دلیل عدم بارش در بهار سال آبی گذشته و همچنین تاخیر در بارش‌های سال آبی جاری در پاییز و پیش بینی بارش‌ها از نیمه آذر ماه به بعد در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب است و این شرایط را مدیریت این میزان آب در بخش‌های مختلف سخت کرده و است و به گفته کارشناسان زنگ خطر تامین آب شرب اصفهان به صدا درآمده است.
اگر در پاییز بارندگی نداشته باشیم، تراز نیروگاهی از دست می‌رود و آب از نیروگاه خارج نمی‌شود، البته جدای از موضوع تولید برق، با توجه به آبی که از دریچه تخلیه تحتانی خارج می‌شود، موضوع کیفیت آب نیز تأثیرگذار است.
هفته گذشته نیز ، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نیز توضیح داد که طبیعی است. که ذخیره سد زاینده‌رود تا آبان و آذر نیز کاهشی خواهد بود و با توجه به وضعیت حجم سد زاینده‌رود، کلیه مصارف باید کاهش یابد. و نمی‌شود مصارف دیگر کاهش نیابد و تمام کمبود‌ها را در حوزه کشاورزی داشته باشیم و این منصفانه نیست. در این شرایط خروجی سد زاینده‌رود در مهر و آبان به گونه‌ای سختگیرانه خواهد بود و امیدواریم بارش‌ها از آذرماه انجام شود و نگرانی‌ها برای تامین شرب نیز مرتفع شود.