مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی مجتمع گردشگری آرانا

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی مجتمع گردشگری آرانا

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی مجتمع گردشگری آرانا

اجرا :

شرکت بوم پایش اصفهان

مکان طرح :

مجتمع گردشگری آرانا

شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست

  • طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی
  • انجام پروژه های مرتبط با HSE ، مشاوره در طراحی، …
  • انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی آلودگی هوا
  • مشاوره حقوقی زیست محیطی

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان