فیروزه یادگارنیا

فیروزه یادگارنیا بوم پایش اصفهان

فیروزه یادگارنیا

  • کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
  • دانش آموخته دانشگاه یزد
  • حوزه فعالیت: کارشناس ارزیابی و آلودگی محیط زیست
  • سابقه فعالیت در پروژه‌های ارزیابی اثرات محیط زیست، مدیریت محیط زیست، طرح‌های جامع گردشگری و پسماند، پیوست سلامت، انجام آزمایشات مربوط به آنالیز خاک و … در سطح ملی و منطقه ای
  • فعال در حوزه محیط زیست
  • آشنا به مباحث ارزیابی اثرات زیست محیطی با استفاده از انواع ماترس‌های ارزیابی اثرات، ارائه روش‌های نوین در مبحث مدیریت و پایش زیست محیطی، روش‌های مختلف دفع پسماند، آماده سازی و اندازه گیری عناصر سنگین با دستگاه جذب اتمی، اندازه گیری خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.