عوامل طبیعی آلودگی هوا

عوامل طبیعی آلودگی هوا

عوامل طبیعی آلودگی هوا

آتشفشان و آتش سوزی در جنگل دو عامل مهم طبیعی برای آلودگی هوا هستند.

فعالیت‌های آتشفشانی:

فوران آتشفشان‌ها موجب خارج شدن مجموعه‌ای از گازهای سمی شامل «گوگرد» (Sulfur) و «کلرین» (Chlorine) و ذرات معلق (ذرات خاکستر) می‌شود؛ اما معمولا آلودگی حاصل از آن‌ها به مناطق محلی محدود می‌شود.

باد و جریان هوا:

می‌تواند آلودگی را از زمین حمل و آن را به مناطق بزرگ‌تری ببرد.

آتش‌سوزی در جنگل:

کربن مونوکسید و ذرات معلق شامل «آلاینده‌های آلی» (Organic Pollutant) مانند «هیدروکربن آروماتیک چندحلقه‌ای» (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) را به جو اضافه می‌کند. همچنین، می‌تواند ناحیه بزرگی را تحت تاثیر قرار دهد؛ هر چند وسعت ناحیه‌ای که بدین شکل آلوده می‌شود نیز معمولا، به صورت کلی محدود است.

آلودگی هوا چیست؟

فرایندهای پوسیدگی میکروبی:

میکروارگانیسم‌هایی که در هر محیطی وجود دارند، نقش اساسی در فرایند طبیعی پوسیدگی ارگان‌های جانداران دارند و از جمله آلاینده‌های طبیعی محسوب می‌شوند. زیرا این فعالیت‌ها منجر به آزادسازی طبیعی گازها، به ویژه گاز متان می‌شود.

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان

فرایند فروپاشی رادیواکتیو:

برای مثال، گاز «رادون» (Radon) به خاطر فرایند فروپاشی طبیعی پوسته زمین آزاد می‌شود و پتانسیل آن را دارد که در محیط‌های بسته، مانند زیرزمین‌ها، تجمع کند.

افزایش درجه حرارت:

افزایش درجه حرارت زمین، منجر به افزایش میزان آلاینده‌های فرار در خاک آلوده، آب و هوا می‌شود.

 


مطالب بیشتر:

زیست بوم‌های زمینی: زیستگاه‌های جهانی مبتنی بر زمین

زیست بوم‌های دریایی: تنوع زیستی در اقیانوس‌ها، دریا‌ها و یخچال‌های طبیعی

آلودگی هوا چیست؟