عوامل انسانی آلودگی هوا

عوامل انسانی آلودگی هوا

عوامل انسانی آلودگی هوا

معدن‌کاوی و ذوب‌کاری:

انواع فلزات جذب شده توسط ذرات معلق را در نتیجه پخش شدن این ذرات در هوا، به آن وارد می‌کند. این ذرات که در هوا معلق هستند، در واقع به دلیل خرد کردن و فرآوری رسوبات معدنی در هوا معلق شده‌اند.

دفع زباله‌های معدنی:

این زباله‌ها با توجه به طبیعت ذرات ریز (ناشی از خورد و فرآوری کردن سنگ‌های معدنی)، منبعی از فلزات را در هوای محیط تشکیل می‌دهند که می‌تواند بر اثر باد در ناحیه بزرگی گسترش پیدا کند.

فعالیت‌های ریخته‌گری:

انواع فلزات جذب شده روی ذرات معلق را به هوا وارد می‌کند. این ذرات که در هوا معلق هستند، به دلیل خرد کردن و فرآوری مواد فلزی در هوا معلق شده‌اند (شامل استفاده از کوره‌ها). فرایندهای صنعتی متعددی ممکن است هم آلاینده‌های آلی و هم غیر آلی را از طریق نشت تصادفی و نشت مواد شیمیایی ذخیره‌سازی شده، به ویژه مواد شیمیایی غیر آلی، به هوا وارد کنند.

حمل و نقل:

مجموعه‌ای از آلاینده‌ها را (گازهایی شامل کربن مونوکسید، اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن و همچنین، ذرات معلق) از طریق احتراق داخلی سوخت‌های گوناگون (معمولا گازهایی همچون اکسید کربن، اکسید گوگرد، اکسید نیتروژن و مواد شیمیایی آلی مانند هیدروکربن آروماتیک چندحلقه‌ای) به هوا وارد می‌کند.

فعالیت‌های ساخت و ساز و تخریب:

این فعالیت‌ها موجب آلوده شدن هوا با انواع مواد و مصالح ساختمانی می‌شود. یک تهدید ویژه، تخریب ساختمان‌های قدیمی است که ممکن است حاوی مجموعه‌ای از مواد شیمیایی ممنوع مانند «بیفنیل پلی‌کلر شده» (Polychlorinated Biphenyl)، «اترهای دیفنیل پلیمری» (Polybrominated Diphenyl Ethers) و «آزبست» (Asbestos) باشند.

نیروگاه برق ذغال‌سنگی:

هنگامی که ذغال‌سنگ در این نیروگاه‌ها می‌سوزد، مجموعه‌ای از گازها و ذرات معلق را همراه با فلزاتی همچون «آرسنیک» (Arsenic)، «سرب» (Plumbum)، «جیوه» (Mercury) و ترکیبات آلی (به ویژه هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای) وارد هوا می‌کند.

گرم کردن ساختمان‌ها:

این کار موجب می‌شود تا در نتیجه سوزاندن سوخت‌های فسیلی، مجموعه‌ای از گازها و ذرات معلق وارد هوا شوند.

آلودگی هوا چیست؟

زباله‌سوزی:

بسته به ترکیبات زباله، گازهای سمی گوناگون و ذرات معلق، وارد جو می‌شوند.

فعالیت‌های مربوط به گورستان‌های دفن زباله:

این فعالیت‌ها که در گورستان‌های دفن زباله انجام می‌شوند، معمولا به دلیل تشدید پوسیدگی میکروبی، منجر به تولید گاز متان می‌شوند.

کشاورزی:

کشاورزی نیز معمولا از طریق نشر گاز آمونیاک و سایر گازهای گلخانه‌ای موجب آلودگی هوا می‌شود. این اتفاقات به دلیل استفاده از آفت‌کش‌ها، علف‌کش‌ها و حشره‌کش‌ها که خود حاوی ترکیبات آلی فرار سمی هستند به وقوع می‌پیوندد.

آتش‌سوزی مصنوعی کنترل شده در کشاورزی:

منجر به تولید گازها و ذرات معلق می‌شود (گازها و ذرات معلق تولید شده، مشابه با آنچه هستند که در آتش‌سوزی طبیعی تولید و در هوا آزاد می‌شود).

فعالیت‌های نظامی:

ممکن است منجر به آزادسازی گازهای سمی در هوا، طی دوره‌های تمرینی و آموزشی بشود.

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان

سیگار کشیدن:

منجر به آزادسازی مواد شیمیایی شامل یک مجموعه از مواد شیمیایی آلی و غیرآلی می‌شود که برخی از آن‌ها سرطان‌زا هستند.

ذخیره‌سازی و استفاده از محصولات خانگی:

محصولاتی مانند رنگ‌ها، اسپری‌ها و جلا دهنده‌ها، حاوی حلال‌های آلی می‌شوند که در هوا فرار هستند (با وجود کم بودن آلاینده‌های این موارد در ابعاد بسیار کم، اما هنگام استفاده از آن‌ها افراد به خوبی آلاینده‌ها را احساس می‌کنند) و موجب آلودگی هوا می‌شود.

لباس‌های خشک‌شویی شده:

ممکن است میزان کمی از حلال‌های کلرزنی شده مانند «اتیسیکلیدین» (Eticyclidine) یا «حلال‌های نفتی» (Petroleum Solvents) که توسط خشک‌شویی‌ها استفاده می‌شوند در لباس باقی مانده باشند و بعدا وارد هوا شوند. در صورتی که لباس‌های تحویل گرفته شده از خشک‌شویی در فضای بسته‌ای نگه‌داری شوند، این مورد به تدریج ممکن است منجر به ایجاد خطر ابتلا به بیماری‌های گوناگون (شامل بیماری‌های پوستی، تنفسی و حتی سرطان) شود.


مطالب بیشتر:

زیست بوم‌های زمینی: زیستگاه‌های جهانی مبتنی بر زمین

زیست بوم‌های دریایی: تنوع زیستی در اقیانوس‌ها، دریا‌ها و یخچال‌های طبیعی

آلودگی هوا چیست؟