عاطفه براهیمی

عاطفه براهیمی بوم پایش اصفهان

عاطفه براهیمی

  • دانشجوی دکترای مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست- آلودگی های محیط زیست
  • دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان
  • حوزه فعالیت: کارشناس محیط زیست و آلودگی های محیط زیست و تصفیه پساب
  • سابقه فعالیت در پروژه‌های ارزیابی اثرات محیط زیست، مدیریت محیط زیست، مدلسازی با استفاده از الگوریتم CHAID، نرم افزار R، MATLAB و AERMOD و.. در سطح ملی و منطقه ای
  • فعال در حوزه محیط زیست
  • ثبت اختراع در زمینه تصفیه پساب صنعتی پتروشیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.