طرح توجیهی زیست محیطی هیدروکربن شرکت تولیدی صنعتی فیدار اصفهان

طرح توجیهی زیست محیطی هیدروکربن شرکت تولیدی صنعتی فیدار اصفهان

طرح توجیهی زیست محیطی هیدروکربن شرکت تولیدی صنعتی فیدار اصفهان

اجرا :

شرکت بوم پایش اصفهان

مکان طرح :

شرکت تولیدی صنعتی فیدار اصفهان

شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست

  • طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی
  • انجام پروژه های مرتبط با HSE ، مشاوره در طراحی، …
  • انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی آلودگی هوا
  • مشاوره حقوقی زیست محیطی

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان