طرح توجیهی زیست محیطی تولید فرو سیلیکور منگنز نیزار

طرح توجیهی زیست محیطی تولید فرو سیلیکور منگنز نیزار

طرح توجیهی زیست محیطی تولید فرو سیلیکور منگنز نیزار

اجرا :

شرکت بوم پایش اصفهان

مکان طرح :

تولید فرو سیلیکور منگنز نیزار

شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست

  • طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی
  • انجام پروژه های مرتبط با HSE ، مشاوره در طراحی، …
  • انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی آلودگی هوا
  • مشاوره حقوقی زیست محیطی

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان