طرح ارزیابی در بخش سلامت کارخانه تصفیه دوم روغن سفید دشت

طرح ارزیابی در بخش سلامت کارخانه تصفیه دوم روغن سفید دشت

طرح ارزیابی در بخش سلامت کارخانه تصفیه دوم روغن سفید دشت

اجرا :

شرکت بوم پایش اصفهان

مکان طرح :

کارخانه تصفیه دوم روغن سفید دشت

شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست

  • طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی
  • انجام پروژه های مرتبط با HSE ، مشاوره در طراحی، …
  • انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی آلودگی هوا
  • مشاوره حقوقی زیست محیطی

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان