شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست

شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست

شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست

– طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی
– انجام پروژه های مرتبط با HSE ، مشاوره در طراحی، …
– انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی آلودگی هوا
– مشاوره حقوقی زیست محیطی

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان

راه های ارتباطی با شرکت بوم پایش اصفهان


مطالب بیشتر:

تاثیر شهرهای چوبی در کاهش انتشار گاز کربن

کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل برای حفظ تنوع زیستی

با مواد نامرئی در غذا آشنا شوید