شاخص های HSE چیست؟

شاخص های HSE چیست؟

تعریف مهم ترین شاخص های hse:

شاخص های HSE عبارتند از:

1- Fatality lost : (FTL) و یا حادثه ای ناشی از کار که منجر به مرگ شود

2- Lost Time Incident: (LTI) ،حادثه اتلاف وقت و یا هر حادثه ناشی از کار که باعث شود شخص حادثه دیده به مدت یک شیفت کاری تمام و یا بیش از یک روز در محل کار خود حاضر نباشد معادل یک LTI می باشد
3- Medical Treatment Only : (MTO) و یا هرگونه جراحت ناشی از کار که فرد حادثه دیده به پزشک مراجعه می نماید و یا به عبارت دیگرفرد حادثه دیده پس از معاینه توسط پزشک به محل کار خود باز گشته و فعالیت عادی روزانه خود را ادامه می دهد.
4- Restricted Work/Transfer Case : (RWTC) حادثه ای که بر آن فرد حادثه دیده نمی تواند کار روزانه خود را انجام بدهد ولی کار های سبک به وی محول می شود به عنوان مثال کارگر سکو به دلیل ضرب دیدگی انگشت مدتی کار اپراتوری رادیو را انجام می دهد
5- Total Recordable Incidents : (RCRD) یا کلیه حوادث قابل گزارش می باشد

۴ مورد از مهم ترین اهداف hse:

1- به حد اقل رساندن شاخص LTI
2- اجرای دستورالعمل های سیستم مدیریت ریسک
3- اجرای دستورالعمل های سیستم موثر مدیریت مصرف انرژی
4- دستیابی به رکورد فقدان حادثه منجر به فوت و نقص عضو در طول اجرای پروژه


شرکت مهندسین مشاور بوم پایش اصفهان

دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست. جهت ارتباط به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.

جهت مشاهده‌ی صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان کلیک کنید.


مطالب بیشتر:

افزایش بهره وری با استفاده از پنل های خورشیدی دو طرفه

کدام یک از فرآیند های فیزیکی باعث فرسایش خاک می شوند ؟

مکان یابی و مدیریت پسماند دفن پسماند های عادی و خطرناک

ارزیابی جنبه های زیست محیطی و ایمنی در محیط های صنعتی با استفاده از به روزترین روش ها