دریاچه ارومیه خشک شد

دریاچه ارومیه خشک شد

دریاچه ارومیه خشک شد

دریاچه ارومیه دومین دریاچه بزرگ شور جهان است که در سال های اخیر با مشکل کاهش سطح آب و خشکسالی روبرو شده است. که در نتیجه آن امسال بدلیل عدم تخصیص حق آبه دریاچه از سدهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه و عدم تکمیل تونل انتقال آب به دریاچه بیش از 95 درصد از آن بطور کامل خشک شده است.

دریاچه ارومیه خشک شد

 

با افزایش خطر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه و بروز این فاجعه زیست محیطی، کارشناسان طوفان و بادهای نمکی به شعاع صدها کیلومتر که احتمالا بیشتر شهر های شمالی، مرکزی و حتی شمال شرق کشور از جمله تهران را نیز در بر خواهد گرفت را پیش بینی می کنند.

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان

راه های ارتباطی با شرکت بوم پایش اصفهان


مطالب بیشتر:

با مواد نامرئی در غذا آشنا شوید

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور

ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه گردشگری فدک