حل مشکل آلودگی هوا

حل مشکل آلودگی هوا حل مشکل آلودگی هوا بطور کلی در بررسی های آلودگی هوا، چهار مرحله مدنظر قرار می گیرد:
  1. نوع آلاینده و منبع انتشار آن
  2. نحوه پراکندگی آلودگی هوا
  3. تاثیرات آلودگی هوا
  4. روش های کنترل آلودگی هوا
اولین گام برای حل مشکل آلودگی هوا ارزیابی است. محققان آلودگی هوا را بررسی کرده و استانداردهایی را برای اندازه گیری نوع و مقدار آلاینده های خطرناک تعیین می کنند. سپس باید حد مجاز آلاینده های هوا مشخص شود؛ در مرحله بعد می توان گام هایی برای کاهش آلودگی هوا برداشت. یکی از مؤثرترین روشهای کاهش آلودگی هوا کنترل از منبع انتشار است، که باید روش هایی برای کنترل آلودگی های جوی پیش رو گرفت. امروزه در کشورهای پیشرفته برای تصفیه و ضدعفونی مایع آلوده جوی، استفاده از روشهای سازگار با طبیعت، که لازمه توسعه پایدار هستند بطور روز افزون مورد توجه قرار می گیرند. کاربرد پرتو فرابنفش و اوزون از این جمله بوده و هر دو برگرفته از روشهایی است که طبیعت برای تصفیه و ضدعفونی منابع آب و هوا اختیار کرده است.

شرکت مهندسین مشاور بوم پایش اصفهان

دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست. جهت ارتباط به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.