حشرات مفید شکارچی

حشرات مفید شکارچی

حشرات مفید شکارچی

پس از بررسی حشرات مفید تولیدکننده و گرده افشانی مانند زنبور عسل در ادامه به بررسی حشرات مفید شکارچی می پردازیم.

فواید کفشدوزک

از دیگر حشرات مفید میتوان به حشره ی کفشدوزک اشاره کرد. حشره ی کفشدوزک در گونه‌های گوناگونی دیده می‌شود که در آن میان اهمیت دو نوع کفشدوزک هفت خال و کفشدوزک یازده خال نسبت به سایر انواع بیشتر است.

حشره کفشدوزک از همان ابتدا حتی هنگام لارو بودن و سپس هنگامی که به حشره‌ی بالغ تبدیل می‌شود، از شته‌ها تغذیه می‌کند. این امر سبب حفظ توازن جمعیت شته‌ها شده و مانع هجوم این گونه حشرات زیانبار می‌شود. در بیشتر نواحی کشورمان شاهد حضور کفشدوزک‌ها هستیم که به مهار زیستی آفت‌ها می‌پردازند. این امر یکی دیگر از فواید حشرات شکارچی و به ویژه کفشدوزک‌ها است. تغذیه کردن حشرات مفید شکارچی از حشرات زیانبار مانع هجوم آنها می‌شود. همین امر باعث می‌شود میزان به کار بردن آفت کش‌هایی که هم به انسان و هم به محیط زیست ضرر می‌رسانند به طور قابل توجهی کم شود.

فواید حشره آخوندک

حشره ی آخوندک نیز یکی دیگر از حشرات مفید و شگفت انگیز در طبیعت است. آخوندک یک حشره‌ی شکارچی از راسته دیکتیوپترا و رده‌ی مانتودئا است که چشم هایی بزرگ و پاهای شکارچی دارد. آخوندک‌ها از طریق پاهای شکارچی خود به شکار می‌پردازند. جانورشناسان تابحال دویست گونه از آخوندک‌ها را مورد شناسایی قرار داده‌اند. آخوندک‌ها در رنگ‌های برنزی، سبز و قهوه‌ای دیده می‌شوند. اندازه‌ی آخوندک‌ها معمولاً بین سه تا ده سانتی متر است. سر آخوندک‌ها به نسبت بدن آن‌ها بزرگ است و اندامی کشیده و بال‌هایی مشبک دارند. آخوندک در پنهان شدن در طبیعت و شکار مهارت بالایی دارد. تخم ریزی آخوندک‌ها به صورت گروهی در محفظه‌هایی خاص بر شاخه‌ی گیاهان انجام می‌شود. آخوندک از دسته‌ی حشرات جهنده به شمار می‌رود و در بعضی موارد به وسیله‌ی بال هایش پرواز نیز می‌کند. تغذیه‌ی آخوندک از حشره‌ی سن و سایر حشرات زیانبار انجام می‌پذیرد.

راه های ارتباطی با شرکت بوم پایش اصفهان

فواید حشره بالتوری

هنگام بررسی فواید حشرات به حشرات مفید زیادی برمی‌خوریم که یکی دیگر از آنها حشره‌ی بالتوری است. حشره‌ی بالتوری از راسته‌ی حشرات نوروپترا به شمار می‌رود. این حشرات مفید با قابلیت طبیعی خود برای از بین بردن حشرات مضر نقش مهمی را در مزارع، جالیزها، چمنزارها، جنگل‌ها و باغ‌های میوه ایفا می‌کند. حشره‌ی بالتوری به تغذیه از حشرات زیانبار مانند شپشک، پسیل، کنه و شته و تخم و شفیره‌ی حشرات زیانبار دیگر می‌پردازد. این امر باعث نابودی این حشرات در زمین‌های زراعتی می‌گردد. لارو حشره‌ی بالتوری اشتهای زیادی دارد و طی ده روز تا دو هفته‌ی عمر خود از قریب به پانصد شته تغذیه می‌کند.

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان

فواید زنبور تریکوگراما

زنبور تریکوگراما یکی دیگر از حشرات مفید از راسته‌ی بال غشاییان یا هایمنپترا است و طول آن به یک میلی متر نیز نمی‌رسد. این زنبورها در تخم حشرات دیگر به ویژه بالپولکداران از راسته‌ی پروانه سانان تخمگذاری می‌کنند. لارو زنبورهای تریکوگراما به شکل برگ است و با به مصرف رساندن تخم حشره‌ی میزبان رشد و نمو کرده و به شفیره تبدیل می‌شود. با به اتمام رسیدن دوره‌ی شفیرگی، زنبور تریکوگرامای بالغ از حفره‌ای در دیواره‌ی تخم میزبان خارج شده به حیات خود ادامه می‌دهد. این حشرات مفید نقش زیادی در از بین رفتن تخم آفت‌ها ایفا می‌کنند. کرم غوزه‌ی پنبه، کرم گلوگاه انار، کرم ساقه خوار برنج، کرم سیب و کرم ساقه خوار ذرت از آفت‌هایی هستند که زنبور تریکوگراما در از بین بردن آن‌ها نقش دارد.