تولید زباله در ایران و جهان به زبان آمار

تولید زباله در ایران و جهان به زبان آمار

تولید زباله در ایران و جهان به زبان آمار

 • ایرانیان روزانه 50 ملیون کیلو (سالانه، 18 میلیون تن) زباله خانگی تولید می کنند که تنها 5 درصد از آن بازیافت می شود.
  •    برای درک بهتر میزان تولید زباله در ایران (18 میلیون تن، بهتر است مقدار آن را مقدار تولید گندم در ایران (کمتر از 15 میلیون تن) و تولید برنج در کشور (حدود دو میلیون و 300 هزار تن) مقایسه کرد.
  •    سرانه تولید پسماند در شبانه روز در کشورهای اروپایی 300 تا 250 گرم اما این مقدار در استان تهران در چهرا سال اخیر از 900 گرم به 967 گرم رسیده است. به بیان دیگر هر شهروند تهرانی هر سال تقریبا 5 برابر وزن خود زباله تولید می کند.
  •    روزانه یک میلیارد و 250 میلیون تومان برای جمع آوری و دفن زباله و پسماند شهر تهران هزینه می شود. این مقدار در کنار یک میلیارد تومان ثروتی که با دفن زباله زیر خاک می رود، نشان می دهد روزانه بیش از 2 میلیارد تومان بر اثر زباله سازی تهران ها از بین می رود.
  •    در شهرهای ایران سهم تفکیک زباله از مبدا 7 و در کلان شهرها معادل 14 درصد است ولی سهم این روش جمع آوری زباله در شهر تهران فقط 5 درصد است.
  •    فقط 20 درصد پسماندهای شهری بازیافت می شود. از این مقدار دو درصد به شکل بهداشتی و بقیه به صورت عادی دفن می شود.
  •    سالانه 60 میلیون تن نخاله ساختمانی در کشور تولید می شود. علاوه بر این، ایرانیان سالانه، 50 هزار تن گاز گلخانه ای، 10 میلیون متر مربع شیرابه نیز از زباله های خود تولید می کنند. که موجب از بین رفتن هکتارها زمین و جنگل و بارش باران های اسیدی می شود.آمار هدرروی غذا در ایران و جهان

محل دفن زباله ها و اهمیت زیست محیطی

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان

سال گذشته فائو اعلام کرد برآوردهایش نشان می دهد هر سال 1.3 میلیارد تن غذا در جهان هدر می رود. که این رقم معادل تولید 28 درصد از کل زمین های کشاورزی است. از مقدار 1.3 میلیارد تن گفته شده. 35 میلیون تن معادل 2.7 درصد در ایران دور ریخته می شود. با توجه به اینکه حدود یک درصد از جمعیت جهان در ایران زندگی می کنند، در می یابیم ایرانیان 2.7 برابر متوسط جهانی، غذا را دور می ریزند.

براین اساس 30 درصد غلات، 20 درصد لبنیات، 35 درصد ماهی و غذاهای دریایی، 45 درصد میوه و سبزی، 20 درصد دانه های روغنی و 20 درصد گوشت تولیدی جهان به هدر می رود. از 1.3 میلیارد تن غذایی که به هدر می رود، حدود 450 میلیون تن غلات، 300 میلیون تن میوه، 50 میلیون تن گوشت و 20 میلیون تن ماهی است.

فائو می گوید در جهانی که 900 میلیون نفر از جمعیت آن گرسنه اند. یک سوم از مواد غذایی تولیدشده هدر می رود. همچنین گزارش های غیررسمی نشان می دهد 35 درصد محصولات کشاورزی تولیدی در ایران به هدر می رود. بر این اساس از 100 میلیون تن محصول کشاورزی تولیدی در کشور 35 میلیون تن در سال دور ریخته می شود.

 


مطالب بیشتر:

ارزیابی اثرات تنوع زیستی در آسیبهای محیط زیست

پیوند ناگسستنی گردشگری با محیط زیست

آسیب به تنوع زیستی گیاهی و جانوری با رهاسازی زباله