تاثیر شهرهای چوبی در کاهش انتشار گاز کربن

تاثیر شهرهای چوبی در کاهش انتشار گاز کربن

بررسی تاثیر شهرهای چوبی در کاهش انتشار گاز کربن

نتایج یک بررسی نشان میدهد: احداث شهرهای چوبی می تواند تا سال ۲۱۰۰ انتشار ۱۰۰ میلیارد تن گاز کربن دی اکسید را کاهش دهد. ساخت خانه‌های شهری جدید از چوب به جای بتن و فولاد میتواند ۱۰ درصد از بودجه کربن را که برای محدود کردن گرمایش جهانی تا دو درجه سانتیگراد طی این قرن ضروری است، ذخیره کند.

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان

بر اساس گزارش موسسه تاثیرات آب و هوایی پوتسدام، پیاده سازی شیوه ساخت و ساز جدید نیازمند تغییری است. که مستلزم ایجاد ۱۴۹ میلیون هکتار مزارع چوب جدید و افزایش برداشت از جنگل های طبیعی محافظت نشده است. اما نیازی به تجاوز به زمین های کشاورزی نیست. اسکان ۹۰ درصد جمعیت رو به رشد شهری جهان در ساختمان های چوبی می تواند از انتشار ۱۰۶ میلیارد تن کربن تا سال ۲۱۰۰ جلوگیری کند.

راه های ارتباطی با شرکت بوم پایش اصفهان

در حال حاضر، بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند. و تا سال ۲۱۰۰ این رقم به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد. آمار پیش بینی شده این مفهوم را دارد. که تعداد خانه بیشتری با فولاد و بتن ساخته میشود که بیشتر آنها دارای ردپای کربن هستند. اما از یک گزینه جایگزین برخوردار هستیم. میتوان جمعیت شهری جدید را در خانه‌هایی که از چوب ساخته شده اند اسکان داد.

به گزارش روزنامه گاردین، این اولین بررسی است. که میزان کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید با ساخت شهرهای چوبی را مورد مطالعه قرار داده است. کارشناسان بر این باورند که چوب کمترین ردپای کربن را در بین سایر مصالح ساختمانی دارد زیرا دی اکسید کربن جذب شده در طول رشد درخت تا زمانی که از بین نرود، منتشر نمی شود.


مطالب بیشتر:

بررسی کربن آبی

زمین در معرض خطر عبور از شش نقطه اوج اقلیمی

کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل برای حفظ تنوع زیستی