تاثیر آلودگی هوا روی رشد درختان

تاثیر آلودگی هوا روی رشد درختان

تاثیر آلودگی هوا روی رشد درختان

تحقیقات متخصصان محیط زیست نشان می دهد که آلودگی هوا منجر به کوتاهی قد درختان نیز می شود. با ۱۰ درصد کاهش رشد سالانه برای درختان بر اثر آلودگی هوا، مجموعاً ۳۳ درصد ارتفاع یک درخت کمتر از زمانی است که در معرض آلودگی هوا نباشد. کاهش رشد درختان بیشتر بر اثر گازهای اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد است که بارش باران های اسیدی را منجر می شود و رشد گیاه و درخت را مختل می کند. بیش از ۷۰ درصد درختان واقع در حاشیه بزرگراه های تهران به دلیل انباشت از ذرات زیان بار روی شاخ و برگ شان در حالت نیمه خشک قرار دارند. با افزایش آلودگی هوا به تدریج گونه های گیاهی سازگار با اقلیم تهران از پهن برگ به سوزنی برگ تغییر شکل داده اند.

تغییر شرایط ظاهری گیاهان

تغییر گونه های سازگار از پهن برگ به سوزنی برگ خود عامل دیگری برای افزایش آلودگی هوا بوده. زیرا توان پالایش هوا به وسیله سوزنی برگ ها در مقایسه با پهن برگ ها، کمتر است. بررسی ها نشان می دهد که ماده اکسیدان مه ـ دود باعث ایجاد لکه ای زرد روی برگ های سوزنی شده. و این برگ ها زودتر از موعد خزان می کنند. در نتیجه، برگ کافی برای تولید موادغذائی گیاه وجود نخواهد داشت. و سیستم ریشه صدمه می بیند و این به نوبه خود به رشد گیاه صدمه زده و گیاه را در مثال حشرات حساس تر می کند.

نتیجه گیری

باید توجه ویژه ای به کم کردن آلودگی هوا داشت و یکی از راه حل های موجود استفاده از موادی هم چون ادبلو برای پایین آوردن میزان آلایندگی گازهای خروجی از ماشین آلات گازوئیلی، گیاهان بی شک بزرگترین تصفیه کنندگان زمین هستند و هم چون گوهری گرانبها باید از آنها محافظت و حراست کنیم.

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان


مطالب بیشتر:

آسیب به تنوع زیستی گیاهی و جانوری با رهاسازی زباله

تاثیر آلودگی هوا بر جنین، نوزادان و کودکان

تاثیرات آلودگی هوا بر روی گیاهان