بررسی علل جنگل زدایی

بررسی علل جنگل زدایی

علل جنگل زدایی: چرا جنگل زدایی اتفاق می‌افتد؟

عوامل متعددی، چه منشأ انسانی و چه طبیعی، باعث جنگل زدایی می‌شوند. عوامل طبیعی شامل آتش سوزی جنگل‌های طبیعی یا بیماری‌های ناشی از انگل است که می‌تواند منجر به جنگل زدایی شود. با این وجود، فعالیت‌های انسانی یکی از دلایل اصلی جنگل زدایی جهانی است. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی (فائو)، گسترش کشاورزی باعث نزدیک به ۸۰ درصد از بین رفتن جنگل‌های جهان شده است و ساخت زیرساخت‌هایی مانند جاده‌ها یا سدها، همراه با فعالیت‌های معدنی و شهرنشینی، عوامل باقی‌مانده از جنگل‌زدایی را تشکیل می‌دهند.

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان

کشاورزی علت شماره 1 جنگل زدایی است (80%)

چرا جنگل زدایی اتفاق می‌افتد؟ طبق گزارش فائو، کشاورزی باعث حدود 80 درصد از جنگل زدایی می‌شود. و چگونه کشاورزی باعث این همه جنگل زدایی می‌شود؟ بر اساس همین گزارش، 33 درصد از جنگل زدایی ناشی از کشاورزی نتیجه کشاورزی معیشتی است. مانند کشاورزی محلی در کشورهای در حال توسعه. کشاورزی تجاری یا صنعتی (محصولات زراعی و دام) باعث از بین رفتن حدود 40 درصد از جنگل‌ها می‌شود. همچنین جالب است بدانید که دام‌ها مسئول حدود 14 درصد از جنگل زدایی جهانی هستند. دلایل اصلی مربوط به مناطق وسیع هم نیاز به پرورش دام و هم پرورش غذای آن (بر پایه سویا) دارد.

 

جنگل زدایی ناشی از ساخت و سازهای جدید (~15%)

ساخت زیرساخت‌های انسانی نیز باعث تخریب جنگل‌ها شده است. به طور خاص، 10 درصد از جنگل‌زدایی را می‌توان به زیرساخت‌های جدیدی نسبت داد که در چهار روش اصلی به سبک زندگی فعلی انسان خدمت می‌کنند: حمل‌ونقل، تحول و تولید انرژی. از یک سو، جاده‌ها، راه‌آهن‌ها، بنادر یا فرودگاه‌ها ساخته شده‌اند تا انواع کالاها از غلات و میوه‌ها گرفته تا ادویه‌ها، مواد معدنی یا سوخت‌های فسیلی را مستقیماً به مراکز تجاری یا به سایت‌های تبدیل منتقل کنند. بنابراین در حالی که در ابتدا فقط درختان میوه وجود داشت، به زودی جاده‌ها برای انتقال میوه به مناطق دیگر از راه رسیدند. و در حالی که برخی از کالاها به صورت دستی جمع آوری شده و هستند، برخی دیگر مانند زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی، زیست توده، اما همچنین گوشت و لبنیات نیاز به ساخت زیرساخت‌های بزرگ استخراج، حمل و نقل دارند.

راه های ارتباطی با شرکت بوم پایش اصفهان

شهرنشینی چگونه باعث جنگل زدایی می‌شود (5٪)

تغییر جمعیتی که مردم را به سمت مناطق روستایی به مناطق شهری سوق می‌دهد نیز به جنگل زدایی (5٪) کمک می‌کند. این رشد شهری که در آن انتظار می‌رود 68 درصد از جمعیت جهان تا سال 2050 در شهرها زندگی کنند منجر به رشد تصاعدی مکان‌های مسکن و مصرف می‌شود. و همانطور که شهرها بزرگتر می‌شوند و می‌توانند میزبان افراد بیشتری باشند، مرزهای طبیعی اطراف خود را به چالش می‌کشند که اغلب منجر به جنگل زدایی می‌شود. این یکی از دلایلی است که چرا جنگل زدایی اتفاق می‌افتد.