بخش های HSE را بشناسید!

بخش های HSE را بشناسید!

تعریف بخش های HSE

بخش های HSE عیارتند از:

بهداشت (health)

بهداشت،کارکنانی را که در محیط های خطرناک مانند کار با اشعه،معدن و.. و یا کارکنانی که در محیط های آلوده مشغول به کارهستند، خطر های متفاوتی را که پیش روی آنان است را شناسایی ،ارزشیابی و شرایط را کنترل می کند و با ارائه مراقبتهای پزشکی ، حافظ جان و سلامت شاغلین می باشد .

ایمنی(safety)

ایمنی شامل حفاظت از کارمندان در برابر خطرات موجود درکار آنهاست. بعضی از کارها پر خطر هستند و حوادث مختلفی پیش روی آنهاست .به طور مثال کار در ارتفاع ، جوشکاری و … اگر ایمنی در آنها به درستی رعایت نشود سلامتی کارکنان را به خطر می اندازد. در اختیار قرار دادن تجهیزات ایمنی همچنیین ایمن سازی محیط کار ، مدیریت حریق و.. برای جلوگیری از خطرات احتمالی و حفظ سلامتی کارکنان نمونه کاربرد ها و کار های ایمنی در hse است.

محیط زیست(Environment)

محیط زیست به نظارت بر آلودگی های ناشی از ماشین آلات صنعتی که شامل انتشار گاز های هیدروکربن ، گازوئیل و موارد این چنینی می شود مربوط می شود.هدف کلی از مسائل محیط زیستی کاهش پسماند مواد زائد و ارائه خدماتی جهت جلوگیری از موارد مخرب است.

دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت HSE-MS

  • شناسایی شرايط مخاطره آميز فعاليت هاي سازمان
  • ارزیابی ميزان ريسك ناشي از اجراي مرتبط با محصولات و خدمات
  • حذف و کاهش ميزان ريسك مرتبط با مخاطرات و کاهش و حذف جنبه های زیست محیطی
  • اطمينان از اعمال و رعايت قوانين موجود
  • تعیین اهداف در رابطه با ايمني و بهداشت شغلي و زیست محیطی
  • ایجاد آمادگي هاي لازم را دربرخورد با شرايط اضطراري پ
  • افزایش ميزان آگاهي و اطلاع كاركنان را بطور نظام يافته (سیستماتیک)

شرکت مهندسین مشاور بوم پایش اصفهان

دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست. جهت ارتباط به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.

جهت مشاهده‌ی صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان کلیک کنید.