بحران کاهش جمعیت و تنوع حشرات

بحران کاهش جمعیت و تنوع حشرات

بحران کاهش جمعیت و تنوع حشرات

عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه ملایر با اشاره به تأثیر گرمایش جهانی بر رشد حشرات و در پی آن طغیان آفات گفت: با مصرف زیاد سموم دفع آفات، جمعیت و تنوع حشرات و در نتیجه تنوع زیستی کاهش می یابد.  تغییرات دمایی بر روی بالا و پایین شدن جمعیت و پراکندگی حشرات تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم دارد. زمانی که دما بالا می رود رشد حشرات بیشتر می شود و ما با طغیان آفات مواجه می شویم که بر روی محصولات کشاورزی اثر می گذارد بنابراین برای کنترل از سموم دفع آفات استفاده می شود که مصرف زیاد آن مشکلات ثانویه را پدید می آورد چراکه آب، خاک و محصول از این طریق در معرض خطر قرار می گیرند.

با راهکاری که علیه طغیان آفات در پیش می گیریم، تنوع حشرات در اکوسیستم کم می شود. در بحث مبارزه با آفات علف کش، حشره کش و قارچ کش را داریم و در واقع با مجموعه ای از آفت کش ها و سموم مواجه می شویم که باعث می شود تنوع زیستی کاهش یابد. افزایش دما گاهی باعث ایجاد مقاومت در باکتری ها و حشرات و افزایش تعداد تخم هایشان می شود، حتی روی جامعه میکروبی خاک، ساختار خاک و محصول اثر می گذارد.

شرکت بوم پایش اصفهان 

تأثیرات افزایش دما بر روی حشرات متفاوت بوده و در بخش های مختلف صورت می گیرد به طوریکه مطالعات نشان می دهد گرمایش جهانی بر روی فرومون‌ها (انعکاس دهنده جنبه های رفتار جنسی در حیوانات و حشرات) نیز اثرگذار است. در پی گرمایش جهانی بالا رفتن غلظت گازهایی چون دی اکسیدکربن و اُزن را داریم که خود باعث کم و زیاد شدن برخی گونه ها می شود و بر روی گیاهخواران و ارتباطات حشرات تأثیر می گذارد، حتی میزان گرده افشانی را هم کاهش می دهد.

وی با تأکید بر اینکه در واقع گرمایش جهانی یک زنجیره غذایی را تحت تأثیر قرار می دهد، تصریح کرد: گرمایش حتی بر روی رنگ حشرات هم تأثیرگذار است به طوریکه هر چه رنگ حشرات شفاف تر باشد، گرمای کمتری به خود جذب می کنند و هر چه تیره تر باشد جذب گرما بیشتر خواهد بود؛ به عنوان مثال با گرم شدن هوا گونه هایی مثل کفشدوزک ها خود را با شرایط جوی وفق می دهند به طوریکه تیره ترها برای حفاظت خود از گرما روشن می شوند و بر عکس.

بحران کاهش جمعیت و تنوع حشرات

گرمایش و فرسایش خاک

گرمایش جهانی علاوه بر اینکه بر روی جوامع میکروبی خاک، ظرفیت نگهداری محتویات غذایی خاک و فرسایش خاک اثرگذار است، بر کیفیت محصول نیز اثر سوء دارد. وی با اشاره به اینکه افزایش غلظت گازها بر روی قارچ های موجود در خاک نیز اثرگذار است، مطرح کرد: وقتی هوا گرم و میزان بارش کم می شود، روی همزیستی قارچ و دسترسی به آب و عناصر غذایی تأثیر می گذارد، در واقع همه چیز بهم ارتباط دارد.

مرتضوی در ادامه با اشاره به آلودگی هوا در بحث ریزگردها طی سال های اخیر در غرب کشور خاطرنشان کرد: این موضوع به طور ساده در انسان ها بر روی بینایی، پوست و شرایط تنفسی اثر می گذارد و حتی بر روی سطح برگ درختان هم قرار می گیرد و فرآینده تنفسشان را تحت تأثیر قرار می دهد. وی با اشاره به انجام تحقیقات در شهر اصفهان بر روی درختان موجود در پارک های شهری به منظور شناسایی گونه های مقاوم برای استفاده بیشتر در فضاهای شهری تصریح کرد: میزان میکروارگانیسم هایی که بر سطح برگ ها زندگی می کنند براساس غلظت ریزگردها تغییر می کند.

به طور قطع ریزگردها بر روی خیلی چیزها تأثیرگذار است اما تأثیر بیشتری بر روی حشرات، شرایط زندگی و دسترسی آنها به منابع غذایی دارد. مطالعات جدید محققان نشان می دهد تأثیر متقابل گرم شدن آب و هوا و تغییرات اقلیمی در کنار استفاده گسترده از زمین های کشاورزی با کاهش تقریباً ۵۰ درصدی فراوانی حشرات همراه است و این موضوع می تواند تأثیرات به سزایی در محیط زیست داشته باشد.

 

جهت مشاهده‌ی صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان کلیک کنید.


مطالب بیشتر:

هفت سال گذشته گرم‌ترین دوره تاریخ بشر

فرونشست در کمین “تمام بافت تاریخی اصفهان”

تاثیر مخرب خشکسالی و ریزگرد بر جنگل‌های زاگرس