انواع محیط زیست

انواع محیط زیست

در جهان چند نوع محیط زیست یا زیستگاه وجود دارد؟

به طور کلی محیط زیست شامل تمام مناطق کره زمین است که موجودی زنده در آن وجود دارد می شود. به مجموعه عوامل زنده شامل گیاهان و جانوران و عوامل غیر زنده شامل کوه ها آب و هوا که در یک چرخه زندگی اساسی با یک دیگر تعامل دارند. محیط زیست و زیستگاه شامل چند زیستگاه اساسی است.

بهتر است که این موضوع را در نظر داشته باشید که وجود طبیعت در زندگی انسان ها بسیار مفید و ضروری می باشد. چرا که طبیعت دارای انرژی بسیار خوبی است و انسان باید زمانی از زندگی خود را برای بدست آوردن آرامش خاطر و آرامش روحی در آن جا بگذارند. هم چنین کره زمین برای این که از هوا کثیف و آلوده پهناور نشود، وجود طبیعت های بکر با پوشش های گیاهی زیاد لازم است. چرا که گیاهان با انجام عمل فتوسنتز توانسته اند که تولید هوا تمیز کنند از این رو این عمل باعث تمیز شدن و پاکیزه شدن کرده زمین می شود.

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان

زیستگاه‌ های خشکی

زیستگاه خشکی یا سنگ کره شامل پوسته زمین یا خارجی ترین بخش کره زمین است. در این بخش که شامل تمام آب ها و خشکی های کره زمین می شود. البته بیشتر شامل خشکی های کره زمین است. مانند بیابان ها کوه ها و.. می شود. برای مثال محیط زیست خراسان شمالی یکی از زیستگاه های خشکی است.

زیستگاه‌ های دریایی

زیستگاه دریایی یا آب کره شامل تمام آب های کره زمین است. آب کره، وسیع ترین زیستگاه سطح زمین است. بیشتر از سه چهارم کره زمین از آب پوشیده شده است. برای مثال در ایران محیط زیست مازندران یکی از محیط زیست ها است که شامل محیط زیست دریایی هم می شود.

راه های ارتباطی با شرکت بوم پایش اصفهان

زیستگاه‌ های هوا کره

اتمسفر جو یا هوا کره چند لایه از هوا و گاز های مختلف است که در اطراف یک سیاره یا ستاره یا قمر وجود دارد. داشتن جو فقط برای کره زمین نیست و شامل بسیاری از سیارات می شود. باید بدانید که تا به امروز سیارات زیادی در کهکشان راه شیری و دیگر کهکشان ها جو را ثابت کرده اند و این امر توسط ناسا مشخص شده است. البته انسان به برخی از سیارات تا به امروز دسترسی پیدا نکرده است.