انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی آلودگی هوا

پایش و مدلسازی آلودگی هوا

انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی آلودگی هوا

شامل:

مونيتور و پايش آلاينده هاي هوا (پورتابل)

آشنایی بیشتر

 

مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از نرم افزارهای مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست شامل AERDMOD و ADMS

آشنایی بیشتر

 

مدلسازی خروجی دودکش صنایع با استفاده از جدید ترین و ارجح ترین مدلهای پخش آلودگی هوا در صنایع

آشنایی بیشتر

 

بررسی و سنجش آلودگی ناشی از آلاینده های گازی، ذرات معلق و آلودگی صوتی صنایع

آشنایی بیشتر