ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه گردشگری فدک

ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه گردشگری فدک

سابقه اجرایی زیست محیطی ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه گردشگری فدک

اجرا :

شرکت بوم پایش اصفهان

عنوان طرح:

طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه گردشگری فدک

ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه گردشگری فدک

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان

راه های ارتباطی با شرکت بوم پایش اصفهان


مطالب بیشتر:

کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل برای حفظ تنوع زیستی

با مواد نامرئی در غذا آشنا شوید

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور