ارزیابی اثرات زیست محیطی مجتمع فولاد شرکت عظیم فولاد اطلس گستر

ارزیابی اثرات زیست محیطی مجتمع فولاد شرکت عظیم فولاد اطلس گستر

ارزیابی اثرات زیست محیطی مجتمع فولاد شرکت عظیم فولاد اطلس گستر

اجرا :

شرکت بوم پایش اصفهان

مکان طرح :

مجتمع فولاد شرکت عظیم فولاد اطلس گستر

شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست

  • طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی
  • انجام پروژه های مرتبط با HSE ، مشاوره در طراحی، …
  • انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی آلودگی هوا
  • مشاوره حقوقی زیست محیطی

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان