ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کارخانه تصفیه دوم روغن قروه

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کارخانه تصفیه دوم روغن قروه

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کارخانه تصفیه دوم روغن قروه

اجرا :

شرکت بوم پایش اصفهان

مکان طرح :

کارخانه تصفیه دوم روغن قروه

شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست

  • طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی
  • انجام پروژه های مرتبط با HSE ، مشاوره در طراحی، …
  • انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی آلودگی هوا
  • مشاوره حقوقی زیست محیطی

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان