ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه ناحیه صنعتی گلستان

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه ناحیه صنعتی گلستان

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه ناحیه صنعتی گلستان

اجرا :

شرکت بوم پایش اصفهان

مکان طرح :

ناحیه صنعتی گلستان

شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست

  • طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی
  • انجام پروژه های مرتبط با HSE ، مشاوره در طراحی، …
  • انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی آلودگی هوا
  • مشاوره حقوقی زیست محیطی

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان


مطالب بیشتر:

ارزیابی اثرات تنوع زیستی در آسیبهای محیط زیست

پیوند ناگسستنی گردشگری با محیط زیست

آسیب به تنوع زیستی گیاهی و جانوری با رهاسازی زباله