ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شرکت پیشرو دیزل آسیا

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شرکت پیشرو دیزل آسیا

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شرکت پیشرو دیزل آسیا

نام پروژه:

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شرکت پیشرو دیزل آسیا

مجری:

شرکت بوم پایش

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان

راه های ارتباطی با شرکت بوم پایش اصفهان


مطالب بیشتر:

تاثیر شهرهای چوبی در کاهش انتشار گاز کربن

کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل برای حفظ تنوع زیستی

با مواد نامرئی در غذا آشنا شوید