ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه آستان مقدس علی بن باقر مشهد اردهال

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه آستان مقدس علی بن باقر مشهد اردهال

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه آستان مقدس علی بن باقر مشهد اردهال

اجرا :

شرکت بوم پایش اصفهان

مکان طرح :

آستان مقدس علی بن باقر مشهد اردهال

شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست

  • طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی
  • انجام پروژه های مرتبط با HSE ، مشاوره در طراحی، …
  • انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی آلودگی هوا
  • مشاوره حقوقی زیست محیطی

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان