ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح احداث واحد فراوری مس در معدن مس بیارجمند

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح احداث واحد فراوری مس در معدن مس بیارجمند

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح احداث واحد فراوری مس در معدن مس بیارجمند

اجرا :

شرکت بوم پایش اصفهان

مکان طرح :

واحد فراوری مس در معدن مس بیارجمند

شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست

  • طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی
  • انجام پروژه های مرتبط با HSE ، مشاوره در طراحی، …
  • انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی آلودگی هوا
  • مشاوره حقوقی زیست محیطی

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان