ارزیابی اثرات زیست محیطی سد باطله شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

ارزیابی اثرات زیست محیطی سد باطله شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

ارزیابی اثرات زیست محیطی سد باطله شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

اجرا :

شرکت بوم پایش اصفهان

مکان طرح :

سد باطله شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست

  • طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی
  • انجام پروژه های مرتبط با HSE ، مشاوره در طراحی، …
  • انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی آلودگی هوا
  • مشاوره حقوقی زیست محیطی

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان