ارزیابی اثرات زیست محیطی ایجاد کارخانه تولید سیمان نسوز یاسوج

ارزیابی اثرات زیست محیطی ایجاد کارخانه تولید سیمان نسوز یاسوج

ارزیابی اثرات زیست محیطی ایجاد کارخانه تولید سیمان نسوز یاسوج

اجرا :

شرکت بوم پایش اصفهان

عنوان طرح:

ارزیابی اثرات زیست محیطی ایجاد کارخانه تولید سیمان نسوز یاسوج

مکان طرح :

کارخانه تولید سیمان نسوز یاسوج

شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست

  • طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی
  • انجام پروژه های مرتبط با HSE ، مشاوره در طراحی، …
  • انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی آلودگی هوا
  • مشاوره حقوقی زیست محیطی

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان