آشنایی با ذرات معلق هوا

آشنایی با ذرات معلق هوا

ذرات معلق هوا چیست؟

واژه ذرات معلق هوا اصطلاحی است که برای تعریف ذرات مایع و جامد پراکنده شده در هوا استفاده می شود. که بزرگتر از مولکول های مجزا (مولکول هایی با قطر تقریباً 1 nm) و کوچکتر از 500 µm می باشند. ذرات معلق هم از نظر جنس و هم از نظر سایز بسیار متنوع هستند ولی با توجه به اندازه آنها به سه نوع ذرات درشت (coarse particles) یا PM10ذرات ریز(fine particles) یا PM2.5 و ذرات بسیار ریز (ultra fine particles) یا PM0.1 تقسیم می شوند.

ذرات معلق بسیار ریز PM0.1

این گروه شامل ذرات معلق با قطر یک دهم میکرون و یا کمتر بوده و بیشترین تعداد ذرات در همین گروه قرار دارد. این ذرات از نظر سطح، غالب ترین ذرات معلق هوا هستند ولی سهم اندکی در میزان جرم کلی ذرات معلق هوا دارند. در این ذرات بطور عمده از احتراق ناشی شده و در مرحله دوم بعنوان ذرات ثانویه از تبدیل گاز به ذره ایجاد می شوند. این ذرات ذاتاً ناپایدار بوده و از طریق انعقاد و فشردگی به ذرات بزرگتر تبدیل می شوند. سولفات ها و نیترات ها از جمله ترکیبات غالب در این گروه می باشند.

ذرات معلق بسیار ریز به قسمت های تحتانی سیستم تنفسی و داخل آلوئول های ریه نفوذ می کند و سبب اثرات قلبی و ریوی متعددی می شود.

ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون PM2.5:

این ذرات دارای قطر دو و نیم میکرون و یا کمتر می باشند که تقریبا 1.30 قطر موی انسان است و به ذرات ریز (fine) نیز شناخته می شوند. ترکیب شیمیایی ذرات بستگی به محل، زمان و آب و هوا متفاوت بوده و منابع انتشار آن شامل انواع فعالیت های احتراقی (وسایل نقلیه موتوری، نیروگاهی، سوزاندن چوب، و غیره) و فرایندهای صنعتی خاص می باشد. این نوع آلودگی ذرات هم به طور مستقیم ساطع شده و هم به شکل آلاینده ثانویه در جو شکل می گیرد. سولفات ها و نیترات ها در این گروه قرار دارند.

مطالعات بهداشتی، ارتباط معنی داری بین قرار گرفتن در معرض ذرات ریز و مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی و ریوی نشان داده اند. ذرات ریز می تواند بیماری های قلب و ریه را تشدید و به اثرات مانند ارتباط داده شده است: علائم قلبی و عروقی. آریتمی های قلبی. حملات قلبی. علائم تنفسی. حملات آسم. و برونشیت. این اثرات می تواند در افزایش پذیرش بیمارستانی، اتاق اورژانس، غیبت از مدرسه یا محل کار، و روز فعالیت است منجر به محدودیت. افرادی که ممکن است به خصوص به قرار گرفتن در معرض ذرات ریز حساس شامل افراد مبتلا به بیماری ای قلبی و ریوی، سالمندان، و کودکان است.

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان


مطالب بیشتر:

تاثیر آلودگی هوا بر جنین، نوزادان و کودکان

تاثیرات آلودگی هوا بر روی گیاهان

تاثیر آلودگی هوا روی رشد درختان