آسیب گسترده معادن در کمین جنگل ها

آسیب گسترده معادن در کمین جنگل ها

آسیب گسترده معادن در کمین جنگل ها

معدنکاوی خود عامل تخریب سرزمین است و طبیعتا وقتی این معادن در دل جنگل قرار می‌گیرند. برای دسترسی نیاز به راه و جاده دارند، محیط پیرامونی تخریب می‌شود. به گیاهان آسیب وارد می‌شود. پوشش جنگلی منطقه از بین می‌رود و مهمتر از همه، راه دسترسی برای این مناطق ایجاد می‌شود. وقتی به یک منطقه راه دسترسی می‌دهید. همین اقدام که در پی خود توسعه به همراه دارد، تخریب بیشتری را در محیط پیرامونی ایجاد خواهد کرد.
ارائه دهندگان این مزایده باید توجیه اقتصادی این کار را بیان کنند چرا که بسیاری از این معادن علاوه بر مشکلات محیط زیستی به دلیل‌عدم توجیه‌پذیری اقتصادی تعطیل شده بودند.
اگر بخواهیم به صورت یک مجموعه به معادن نگاه کنیم، باید درباره تمامی جنبه‌های آن بحث و بررسی کنیم. محیط زیست المان بسیار تاثیرگذاری است. از طرفی جنگل‌های ما بسیار ضعیف شده‌اند و میزان زادآوری در جنگل‌ها بسیار پایین است. در حال حاضر لکه‌های بکر جنگلی که داریم و بکر هستند و قدرت زادآوری خوبی دارند را باید حفظ کنیم.

ورود هرچه سریعتر کارگروه ملی محیط زیست و سازمان جنگل ها

اغلب این معادن در مناطقی قرار دارند که در آن محیط بکر جنگلی وجود دارد و جنگل در آن منطقه قابلیت زایش دارد و تاکید می‌کند: این قابلیت زایش و احیای جنگل بسیار مهم است و اگر در محیط دستکاری بیش از اندازه رخ دهد، دیگر قابلیت احیا در جنگل رخ نمی‌دهد.

برای جلوگیری از این کار متولیان در سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها باید چه اقدامی انجام دهند؟

این مساله باید به سرعت در کارگروه ملی محیط زیست و شورای عالی جنگل مورد بررسی قرار گیرد تا مانع این اتفاق شویم. از طرف دیگر با توجه به مطالبه‌گری مردم به ویژه در زمینه مسائل محیط زیستی، این اتفاق باید با واکنش رسانه‌ها نیز همراه باشد و فشار بر نمایندگان مجلس را هم زیاد کنیم چرا که اصرار به راه اندازی برخی از این معادن به دلیل فشار نمایندگان مجلس است. باید کمک کنیم تا قبل از اینکه این اقدام به واقعیت تبدیل شود جلوی آن گرفته شود یا تا حد ممکن تقلیل داده شود.