مهسا معین

سوابق تحصیلی و علمی (Education and Qualification)
• اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست از دانشگاه سراسری یزد،
1394( عنوان پایان نامه: مطالعه تطبیقی قوانین زیست محیطی ایران در بخش انرژی با قوانین زیست
محیطی کشورهای پیشرفته)
• اخذ مدرک کارشناسی مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست از دانشگاه صنعتی اصفهان، 1391(عنوان پایان نامه: معرفی مجددگونه¬هاي جانوري)
• اخذ مدرك دیپلم علوم تجربی از دبیرستان محبوبه دانش، 1387
• انجام تحصیلات ابتدايي تا متوسطه در شهرستان اصفهان

سوابق کاری
کارشناس فنی و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور بوم پایش اصفهان از سال 1394 تاکنون

افتخارات علمی
احراز لوح تقدیر در دومین جشنواره ملی توسعه پایدار، دانشگاه یزد، 1393

فعالیت های پژوهشی (Research Activities)
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “مطالعه تطبیقی قوانین زیست محیطی ایران دربخش انرژی با قوانین زیست محیطی کشورهای پیشرفته” به عنوان طرح پژوهشی برای سازمان بهره¬وری انرژی(سابا) در
نظر گرفته شد.
مقالات و کتاب های منتشر شده (Publications)
 مقالات ISI و علمی پژوهشی
• Moein, M., Asgarian, A., Sakieh, y., Soffianian, A.2018. ” Scenario-based analysis of land-use conflict in central Iran: finding the trade-off between urban growth patterns and agricultural productivity”., Sustainable cities and society, 39,557-567.
• Bozorgi, M., Moein, M., Nejadkoorki, F., “Assessing the effect of water scarcity of crop selection and spatial pattern of croplands in central Iran”, 2018, to be submitted to Environmental Earth Sciences. .

 مقالات کنفرانسی ملی و بین¬المللی داخلی و خارجی
• پيكانپور فرد، پروانه، بزرگی، مهسا، معین، مهسا، 1395، ارائه مدل جریانات جزر و مد خلیج فارس، سومین کنفرانس بین¬المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، برلین – آلمان .
• پيكانپور فرد، پروانه، معین، مهسا، بزرگی، مهسا، 1395، مدل¬سازی نوسانات و جریانات ناشی از باد در سطح آب (مطالعه موردی: محدوده تنگه هرمز)، اولين همايش ملي و اولين همايش بين¬المللي علوم محیط زیست، کشاورزی و منایع طبیعی، همدان.
• معین، مهسا، علمی، محمدرضا، 1394، مقایسه قوانین زیست محیطی ایران با کشور ژاپن جهت شناسایی ضعف¬های موجود در بخش انرژی، سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
• معین، مهسا، پیکانپور فرد، پروانه، 1394، مدلسازی آلودگی هوا در صنعت سیمان، سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.
• معین، مهسا، پیکانپور فرد، پروانه، 1394، بررسی سیاست های استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان جایگزین سوختهای فسیلی(مطالعه موردی: کشورهای توسعه یافته)، سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.
• پيكانپور فرد، پروانه، بزرگی، مهسا، معین، مهسا، 1394، سطح بندي مناطق نمونه گردشگري با بهره گيري از روشAHP (مطالعه موردي:مناطق نمونه گردشگری سامان، بازفت و چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری)، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، کوالامپور- مالزی.
• پيكانپور فرد، پروانه، بزرگی، مهسا، معین، مهسا، 1394، طبقه بندی مناطق نمونه گردشگری استان چهارمحال¬و¬بختیاری از طریق روشAHP، اولین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، دبی – امارات.
• پيكانپور فرد، پروانه، بزرگی، مهسا، معین، مهسا، 1394، کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی( ( AHP جهت تعیین الویت مناطق نمونه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری، سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 ترجمه و تألیف کتاب
كتاب محیط زیست در قرآن، ( در دست چاپ)

طرح های پژوهشی و مطالعاتی ملی و منطقه ای
• همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم در طرح جامع مطالعات کاهش آلودگی هوای شهر قم، 1395
• همکار طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه گردشگری و تفریحی فدک- شهرکرد
، 1394
• همکار طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه گردشگری و تفریحی سامان – شهرکرد
، 1394
• همکار طرح جامع مجموعه گردشگری گلپایگان – اصفهان، 1396
• همکار طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی مجموعه گردشگری گلپایگان– اصفهان، 1396
• همکار طرح ارزیابی سلامت زیست محیطی مجموعه گردشگری گلپایگان– اصفهان، 1396
• همکار طرح جامع سافاری پارک بزرگ لرستان – خرم آباد، 1395
• همکار طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی سافاری پارک بزرگ لرستان – خرم آباد، 1395
• همکار طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان-قم، 1396
• همکار طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی شرق اصفهان(سگزی) –
اصفهان،1397
• همکار طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی ریلی – اصفهان،1397
• همکار طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی پایانه لجستیک بار غرب اصفهان – اصفهان،1397
• همکار طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی شرکت پیشرو دیزل آسیا – اصفهان،1397
• همکار طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه فرآوری سنگ معدن سرب دره نقره – اصفهان،1397
• همکار طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی مجموعه گردشگری قمصر– اصفهان،1397

• همکار طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه سایت دفع پسماند شهرستان های کیار و فارسان،1397
عضویت در انجمن ها
• عضو سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان اصفهان، شماره عضویت0409211416
• عضو انجمن بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین، شماره عضویتIR2016100
• عضو رسمی کرسی آموزش محیط زیست یونسکو در دانشگاه پیام نور

مهارت های زبانی (Language Proficiency )
مسلط به زبان انگلیسی

سایر مهارت ها (Other Skills)
• مسلط به نرم افزارهای تخصصی محیط زیست شامل: Arc GIS،R، ENVI، IDRISI،ecognition، مقدماتی – پیشرفته، نرم افزارهای مدلسازی آلودگی¬ها Aermodاز جمله هوا و صوت و…، Expert choice.
• آشنایی مقدماتی و پیشرفته Microsoft Word ، Microsoft Excel ، Microsoft powerpoint، SPSS
• دارای گواهینامه اتمام دوره آموزشی ارزیابی و مدیریت خطاهای انسانی در صنایع فرآیندی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، 1396.
• دارای گواهینامه اتمام دوره آموزشی مدلسازی گستره آلودگی صوتی در محیط¬های طبیعی با استفاده از SPreAD-GIS، دومین کنفرانس بین¬المللی اکولوژی سیمای سرزمین، دانشگاه صنعتی اصفهان،1395
• دارای گواهینامه اتمام دوره آموزشی مستند¬سازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ، ایمنی و بهداشت کار((OHSAS18001، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، 1394
• دارای گواهینامه اتمام دوره آموزشی در سومین کنگره بین¬المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، 1394
• دارای گواهینامه اتمام دوره آموزشی متلب (MATLAB)، دانشگاه یزد، 1393
• دارای گواهینامه اتمام دوره آموزشی ممیزیHSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست )، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1391
• دارای گواهینامه اتمام دوره آموزشی مدیریت شهری و بازیافت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف¬آباد، 1391