تهیه طرح های مدیریت پسماند

تهیه طرح های مدیریت پسماند

مراحل تهیه طرح جامع مدیریت پسماند

تهیه برنامه جامع مدیریت پسماند شامل مراحل چهارگانه ذیل است:

۱- شناسایی و مستند سازي وضعیت موجود

۱-۱- گردآوري اطلاعات پایه حوزه

۲-۱- مطالعه و بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند ها و شناسایی مشکلات مربوط به هر بخش شامل نقشه هاي طرح هاي هادي، جامع، تفضیلی (کاربري اراضی) و توپوگرافی

۳-۱- تجزیه و تحلیل و شناخت فرصت ها و تهدید ها

۲- امکان سنجی و ارائه گزینه هاي مناسب مدیریت پسماند

۳- طراحی سیستم هاي مدیرتی پسماند و ارائه راهکارهاي مناسب اجرایی بر اساس نتایج مرحله دوم

۱-۳- طراحی سیستم و برآورد امکانات و تجهیزات ذخیره سازي موقت در محل هاي تولید پسماند با گرایش تفکیک از مبدا در بخش هاي مختلف (خانگی، اداري، تجاري و …)

۲-۳- طراحی سیستم و برآورد امکانات، تجهیزات و ماشین آلات جمع آوري و حمل و نقل با گرایش تفکیک پسماندها (سیستم هاي جمع آوري، شبکه مسیرهاي حمل، ایستگاه انتقال و ماشین آلات مربوطه)

۳-۳- ظرفیت سنجی، مکان یابی و معرفی سیستم مناسب بازیافت و پردازش پسماندها مطابق با ضوابط دستورالعمل هاي مربوطه

۴-۳- مکان یابی و معرفی روش مناسب دفن بهداشتی

۵-۳- ارائه راهکار مناسب براي تشکیل یا اصلاح مدیریت واحد پسماندها طبق دستورالعمل هاي مربوطه

۶-۳- ارائه روش ها و معرفی امکانات و ابزا ر آموزش و اطلاع رسانی براي اقشار و مخاطبین مختلف و برآورد هزینه هاي مربوطه.

۴- تهیه برنامه هاي اجرایی

در این مرحله مشاور با توجه به اولویت ها و ضرورت هاي تعیین شده در محدوده مورد مطالعه، نسبت به تهیه برنامه اجرایی پنج ساله و ده ساله اقدام خواهد نمود.

با توجه به ویژگی هاي منطقه مورد مطالعه کارفرما می تواند نسبت به اضافه نمودن بندهاي شرح خدمات درخواستی از مشاور اقدام نماید.

شرکت مهندسین مشاور بوم پایش اصفهان

دارای رتبه گرید ۳ سازمان محیط زیست

آدرس شرکت:
دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، چهار راه ملک، مجتمع آیین، طبقه ۲، واحد ۷

تلفکس:
۳۲۶۸۴۸۵۶-۰۳۱

ایمیل:
Boom_Payesh@yahoo.com

info@boom-payesh.ir

وب سایت:
www.boom-payesh.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *